• Nederlands
  • Missie

    Het is onze missie om de machtsbalans in Nederland te herstellen. Dit door aan de ene kant het oude verziekte systeem en de mensen die dit systeem uitvoeren te begrenzen. En door aan de andere kant onze vrije, bezielde en autonome medemens te bekrachtigen.